0
ประวัติบริษัท
     
         บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท นิวทรีชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 ด้วยฝีมือคนไทย เป็นผู้นำเข้าด้านการจัดจำหน่ายสินค้าวัตถุเจือปนอาหารและสารปรุงแต่งอาหาร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการนำเข้าวัตถุดิบและสารปรุงแต่งอาหารจากบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในการให้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า พร้อมนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ลูกค้า บริการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าที่มุ่งมั่นให้บริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ทำให้เราได้รับความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ทางบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัดยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในด้านการพัฒนาคุณภาพและบริการที่ดี เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารไทยในอนาคต