0
Astaxanthin
สารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเบต้า-แคโรทีน (Beta – carotene) 10 เท่า และมากกว่า vitamin E 1,000 เท่า
Coenzyme Q10
สารต้านอนุมูลอิสระ
EGCG
สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งสกัดจากชา
สารสกัดจากโรสแมรี่
สารสกัดจากโรสแมรี่ ทำหน้าที่เป็นคล้ายสารกันบูดโดยมีผลในการยับยั้งออกซิเจนในอาหารและลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ดังนั้นจึงสามารถยืดอายุการเก็บของอาหาร นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ