0
คอลลาเจน (Collagen peptide)
ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อข้อต่อ
Tricalcium phosphate
เป็นแหล่งของแคลเซียมซึ่งจำเป็นต่อการกระดูกและฟัน