0
Astaxanthin
สารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าเบต้า-แคโรทีน (Beta – carotene) 10 เท่า และมากกว่า vitamin E 1,000 เท่า
Omega-3-DHA
มีประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนโลหิตและสมอง, ต้านการอักเสบในเซลล์ และมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆเช่น การมองเห็น เป็นต้น
Zinc oxide
เป็นแหล่งของสังกะสีซึ่งจำเป็นต่อการกระดูกและการมองเห็น รวมไปถึงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย