0
News & Events

Food Innovation Contest 2017

     
     สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ Food Innovation Contest 2017 ใน Theme: Seed for Tomorrow Food Innovation เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยในโครงการประกวดครั้งนี้ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสิน ในรอบชิงชนะเลิศด้วย
 
BACK