0
ซีเรียล/มอลต์/โอ๊ต
ผงมอลต์พร้อมชงสำเร็จรูป
มอลต์ซีเรียล
มอลต์ผง
ผงโอ้ต
Oat bran (6-8% β-gluten)
Quick Cooking Oat
โอ้ตแผ่น
ถั่วเหลืองผง