0
วัตถุแต่งกลิ่นรส
Disodium succinate
สารสกัดจากยีสต์
วัตถุแต่งกลิ่นรสคาว
วัตถุแต่งกลิ่นรสหวาน / ผลไม้
Natural dairy concentrate
Thaumatin