0
สารสกัดจากยีสต์
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือต่ำ
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำตาล