บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคนในบริษัท

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคนในบริษัทจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานภายในบริษัทขึ้นเพื่อให้พนักงานทราบถึงสภาพความพร้อมสมบูรณ์ของร่างกายตนเองให้แก่พนักงานในทุกๆปี ซึ่งปี2564 นี้ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2564 ณ อาคาร 5 ชั้น2  ผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานทุกคนจะใส่ใจสุขภาพ และมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดไป