ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ? เมื่อรู้ว่าตัวเองติดโควิด-19
ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อรู้ว่าตัวเองติด โควิด-19
ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อรู้ว่าตัวเองติด โควิด-19

– แจ้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท (หยุดงาน หยุดเรียน และแยกตัวออกมาจากผู้อื่น)
– เตรียมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ (เช่น บัตรประชาชน ผลตรวจโควิด-19)
– โทร 1688, 1669, 1330 เพื่อแจ้งเข้ารับการรักษา (และแจ้งราละเอียดให้กับทางหน่วยงาน)
– งดออกจากที่พัก งดการเดินทางข้ามจังหวัด (หากฝ่าฝืน ถือว่ามีความผิดตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34)
– แยกของใช้ส่วนตัว ขยะส่วนตัว (และหากทำได้ควรแยกห้องน้ำด้วย)
– ถ้ามีไข้ ให้กินยาพาราเซตามอล (และเช็ดตัวบ่อยเป็นพักๆ เพื่อช่วยลดไข้)
– สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
– ทำกิจกรรมผ่อนคลายขณะกักตัว เพื่อลดความตึงเครียด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลศิครินทร์, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ด้วยความปรารถนาดีจาก นิวทรีชั่น เอสซี