บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคมไทย
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างคนดีมีคุณค่าสู่สังคมไทย ซึ่งจัดเป็นวิทยาทานแก่สังคม ณ โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 1-2 ก.ย. 2566 นำโดย ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัท (ประธานพิธีเปิด) ร่วมกับ ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วิทยากรบรรยายพิเศษ โดยยึดมั่นหลักวัฒนธรรมองค์กร 6 ค. ได้แก่

  • คุณธรรม
  • คุณภาพ
  • คุณค่า
  • ความโปร่งใส
  • ความยั่งยืน
  • ความรู้คู่ปัญญา