ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “Vision of Family Business in Thailand: Learning a Change from the Next Generation Leaders”
Sasin School of Management TJRI (Thai-Japanese Investment Research Institute) ร่วมกับ Sasin Japan จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Vision of Family Business in Thailand: Learning a Change from the Next Generation Leaders”

.

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติให้เป็น 1 ผู้บรรยายภายในงานสัมมนา “Vision of Family Business in Thailand: Learning a Change from the Next Generation Leaders” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารท่านอื่น ๆ อีกมากมาย โดยงานนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง TJRI (Thai-Japanese Investment Research Institute) และ Sasin Japan Center (SJC), Sasin School of Management ซึ่งภายในงานจะเป็นการร่วมวงสัมมนาเพื่อสนทนาถึงกระแส ทิศทางและเจาะลึกถึงแนวทางที่ญี่ปุ่นและไทยควรร่วมมือกันเตรียมพร้อมกับยุคสมัยที่กำลังจะมาถึง

.

โดยภายในงานสัมมนาได้มีการนำสินค้านวัตกรรมตัวอย่างที่ทาง NTSC พัฒนาอย่างต่อเนื่องมานำเสนอภายในงาน ซึ่งมีผู้สนใจเกี่ยวกับสินค้าของ NTSC เป็นจำนวนมาก