นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC) สานต่อการผลิตสินค้าอาหารแห่งอนาคตศึกษางานจาก Flying Spark Co., Ltd.

บมจ.นิวทรีชั่น เอสซี (NTSC)” เดินหน้าต่อเนื่องเพื่อศึกษาการต่อยอดทางธุรกิจสำหรับสินค้าอาหารแห่งอนาคต ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลของสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างโอกาสต่อธุรกิจในสายสินค้าอาหารแห่งอนาคต ที่กำลังอยู่ในเทรนด์ปัจจุบัน
.
นอกจากนี้ทางดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล และคณะผู้บริหาร ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการผลิตสินค้า รวมถึงนวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากทางผู้บริหาร Flying Spark Company เป็นผู้พาเดินชมและแนะนำอีกด้วย