บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้คะแนนอันดับ 1 จากสัมมนา RoadShow Food Focus @Chon Buri 2022

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ไว้วางใจ บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ✨👍 เราได้รับการประเมินในด้าน…

🔸 Innovative in Products and Services

🔸 Quality of Products and Services
เป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 87.93 % 😍🎉 จากผู้เข้าร่วมแสดงสัมมนาทั้งหมด 14 บริษัท ในงานสัมมนา Food Focus RoadShow @Chon Buri 2022 ที่ผ่านมา