ผงกาแฟ (Base coffee)

6.ผงกาแฟ

เรามีผงโกโก้หลายชนิด ที่มี pH และสีที่หลากหลาย สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

  • กาแฟผง (ผสม) : กาแฟผง (ผสมอราบิก้า และโรบัสต้า)
  • กาแฟผง (โรบัสต้า) : กาแฟผง รสชาติ กลิ่นรสโรบัสต้าเข้มข้น
  • กาแฟฟิวชั่น (อราบิก้า) : กาแฟอราบิก้า ที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบผง ร่วมกับเทคโนโลยีที่ผสมด้วยกาแฟคั่วบดละเอียด รสชาติและกลิ่นเข้มข้น
  • กาแฟฟิวชั่น (โรบัสต้า) : กาแฟโรบัสต้า ที่ผ่านกระบวนการทำแห้งแบบผง ร่วมกับเทคโนโลยีที่ผสมด้วยกาแฟคั่วบดละเอียด รสชาติและกลิ่นเข้มข้น
  • กาแฟผง (ผสมสูตร M) : กาแฟผง (ผสมอราบิก้า และโรบัสต้า)
  • กาแฟผง (โรบัสต้าสูตร M) : กาแฟผง รสชาติ กลิ่นรสโรบัสต้าเข้มข้น