ผงชา (Base tea)

5.ผงชา

ผงชาดำสำเร็จรูป พร้อมชงดื่ม

  • Instant Black Tea : ผงชาดำสำเร็จรูป พร้อมชงดื่ม
  • Instant Matcha Tea : ผงชาเขียวมัชฉะสำเร็จรูป พร้อมชงดื่ม
  • Instant Chrysanthemum : ผงชาเก็กฮวยสำเร็จรูป พร้อมชงดื่ม