ผลการประเมินลำดับที่ 3 ในงานสัมมนา Food Focus Thailand RoadMap : Meat & Poultry Edition 2022

📢 เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Food Focus Thailand RoadMap : Meat & Poultry Edition 2022 📍 @Jupiter Room 4-13, Challenger Hall, IMPACT 😉
.
🔸 จากงานสัมมนาในครั้งนี้ บริษัทฯ รับผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนาได้รับคะแนนสูงสุดเป็น ✨“ลำดับที่ 3”✨ จากผู้เข้าร่วมออกงานทั้งหมด 23 บริษัทฯ 🎉🎉
.
ทั้งนี้เราต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับคำชื่นชมและผลตอบรับที่ดีเยี่ยม เราจะพัฒนา ยกระดับวงการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 😍👍