พิธียกเสาเอก จัดสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่
วันเสาร์ที่ 8 ต.ค. 64 คณะผู้บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เป็นประธานในพิธียกเสาเอก ณ เวลา 8:59 น. พร้อมด้วยพนักงานของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ที่รองรับการการเติบโตของธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ