สรุปครบ มติศบค. ขยายมาตรการล็อกดาวน์ แต่ละพื้นที่ทำอะไรได้ – ไม่ได้บ้าง ?
สรุปมติศบค SC (1)

สรุป มติศบค. เคาะเพิ่มจังหวัดสีแดงเข้มเป็น 29 จังหวัด ขยายมาตรการล็อกดาวน์เพิ่ม

โดยมีผลตั้งแต่ 3 ส.ค. 2564 เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์
ในวันที่ 18 ส.ค. หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นอาจมีการขยายระยะเวลาใช้มาตรการดังกล่าว
ถึง 31 ส.ค. 2564 และมาตรการป้องกันควบคุมโควิดแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไป
แต่ละพื้นที่ทำอะไรได้ – ไม่ได้บ้าง ที่เราต้องรับทราบเพื่อดำเนินการตามาตรการอย่างเคร่งครัด

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

ด้วยความปรารถนาดีจาก นิวทรีชั่น เอสซี