สังเกตอาการโควิด “เขียว-เหลือง-แดง” ประเมินแล้วอยู่กลุ่มไหน ?
Artboard 1
Artboard 1 copy
Artboard 1 copy 2

สังเกตอาการโควิด “เขียว-เหลือง-แดง” ประเมินแล้วอยู่กลุ่มไหน ?

ในภาวะที่ผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะล้นเตียง

ดังนั้น เราจึงต้องสังเกตตัวเองว่าอาการอยู่ในระดับใด เพื่อจะได้เข้าสู่ระบบการรักษาดีที่สุดที่เป็นไปได้ และเหมาะสมกับอาการของเรา

โดยศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ได้เปิดเผยถึงการประเมินอาการความรุนแรงของผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 แบ่งตาม 3 ระดับสี ดังนี้ ….

อาการผู้ป่วยสีเขียว

– ไม่มีอาการ

– มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

– ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ

– ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง ผื่น

– ถ่ายเหลว

– ไม่มีอาการหายใจเร็ว, หายใจเหนื่อย

– ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญ

อาการผู้ป่วยสีเหลือง

– ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญ ข้อใดข้อหนึ่ง

– แน่นหน้าอก

– หายใจเร็ว, เหนื่อย หรือหายใจลำบาก เวลาไอแล้วเหนื่อย

– อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ

– ปอดอักเสบ

– ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน

– ร่วมกับอาการหน้ามืด วิงเวียน

อาการผู้ป่วยสีแดง

– หอบเหนื่อย พูดไม่เป็นประโยค

– แน่นหน้าอกตลอดเวลา หายใจแล้วเจ็บหน้าอก

– ซึม เรียกไม่รู้ตัว ตอบสนองช้า

– ปอดบวม หรือมีค่าปอดผิดปกติ