สีธรรมชาติ (Natural color)

1.สีธรรมชาติ

สีที่ได้จากการสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ โดยนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้สารสกัดสีจากธรรมชาติที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

  • สีแดงสกัดจากบีทรูท : สารสกัดสีแดงไวน์จากบีทรูท ผงสีแดงละลายน้ำ
  • สีเหลืองสกัดเบต้าแคโรทีน : สีเหลืองจากธรรมชาติ ละลายน้ำ
  • สีเหลืองขมิ้น : สีเหลืองสกัดจากขมิ้น ละลายน้ำ
  • สีคาราเมล : สีน้ำตาลธรรมชาติจากคาราเมล
  • สีตามความต้องการของลูกค้า