สีสังเคราะห์ (Synthetic color)

2.สีสังเคราะห์_resize_resize

สีสังเคราะห์เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ในกลุ่มสีผสมอาหาร (Food Color) ซึ่งให้สีสด คงทน และสม่ำเสมอ จึงเป็นที่นิยมใช้ในอาหารหลากหลายประเภท สีของเราได้มาตรฐานตาม อย. และได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยระดับสากล

  • Beta-carotene Red : สีส้ม ละลายน้ำ
  • Carmoisine : สีแดงเข้ม
  • Sunset Yellow FCF : สีส้มแดง
  • Erythrosine : สีชมพูแดง
  • Ponceau 4R : สีแดง
  • Tartrazine : สีเหลือง
  • Brilliant Blue FCF : สีน้ำเงิน