เติมเต็มความอร่อย ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติด้วย Natural Flavor Enhancer
✨ เติมเต็มความอร่อย ด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติด้วย Natural Flavor Enhancer 😍🎉
.
ในปัจจุบันสินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากนม ในกลุ่ม Plant-based และ Non-Dairy ได้รับความสนใจและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในท้องตลาด 😮
.
แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการปรับปรุงกลิ่นรสให้มีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งอาจจะทำให้มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในผลิตภัณฑ์ หรือการเพิ่มกลิ่นสังเคราะห์ก็จะได้เฉพาะกลิ่น แต่ไม่ได้เพิ่มรสชาติหรือ Mouthfeel ในผลิตภัณฑ์ 🤔
.
โดยทั่วไปหากต้องการเพิ่มรสชาติ กลิ่นรส หรือ Mouthfeel ของนม เนย ครีม หรือชีส ต้องเพิ่มปริมาณของวัตถุดิบจริงในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตสินค้าที่มากขึ้น 🔥🥛
.
สำหรับสินค้าวัตถุปรุงแต่งกลิ่นรสธรรมชาติ ของทาง บริษัท นิวทริชั่น เอสซี จำกัด ใช้เพียงแค่ 0.1% 😮 จะสามารถลดปริมาณการใช้วัตถุดิบหลักได้ถึง 50% แต่สามารถเพิ่มกลิ่นรส และ Mouthfeel ของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเสมือนใส่วัตถุดิบเท่าเดิม
.
โดยสินค้าเรามีหลายหลายกลิ่นชีสให้เลือกใช้ 🥰 เหมาะสำหรับหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น เบเกอรี่ เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ไอศครีม ฯลฯ
.
📍 Link :
https://shorturl.asia/qY482
https://shorturl.asia/68zQs
https://shorturl.asia/gjWl1