10 ข้อ…รับมือห่างไกล “โคโรน่า”
20200204031732

“ไวรัสโคโรน่า” ภัยร้ายที่กำลังที่กำลังคุมคามไปในหลายประเทศทั่วโลก อันตรายกว่าที่เราคิด ที่สำคัญไทยเราเองก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน เรามี 10 ข้อ…รับมือห่างไกล จากไวรัส “โคโรน่า”

1. หากมีการวางแผนไปประเทศที่โรคระบาดอยู่ ควรเลื่อนการเดินทางไปก่อน

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ เพราะการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรกมาจากสัตว์สู่คน ที่ตลาดค้าอาหารทะเล และค้าสัตว์ที่เมืองอู่ฮั่น

3. หลีกเลี่ยงสถานที่พลุกพล่าน ที่มีผู้คนหนาแน่น

4. ไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ หรือผู้ที่เป็นหวัด

5. หากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่ม มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

6. หากรู้ตัวเองว่ามีอาการไม่สบาย หรือเข้าข่ายมีอาการ โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 เพื่อให้รถจากสถานพยาบาลมารับทันที

7. ไม่ควรอยู่ใกล้คนที่ไอหรือจามในระยะ 180 เซนติเมตร เพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่จะกระจายออกมา

8. ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

9. กินร้อน ช้อนกลาง อาหารปรุงสุก นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

10. และไม่ลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หรือในที่ชุมชนที่มีคนหนาแน่น
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : องค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค