สารปรุงแต่งรสชาติ (Flavor enhancers)

8.สารปรุงแต่งรสชาติ

สารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อใช้ปรุงแต่งและเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร

  • Natural Dairy Concentrate : สารปรุงแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ ช่วยในการเสริมกลิ่นรสของเนย นม ชีส ในผลิตภัณฑ์อาหาร
  • Yeast Extract (Reduce Sugar) : Yeast Extract ที่ช่วยลดการใช้น้ำตาลลง 20 % และสามารถใช้ในการตัดความเฟื่อน ขม ของ Stevia ได้ เพื่อใช้ร่วมกับระหว่าง Sav-R Sweet และ Stevia