คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล เยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบโกดัง บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด

คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล เยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบโกดัง บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้รับเกียรติจาก คณะตรวจของคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล มาเยี่ยมชมโรงงานและตรวจสอบโกดังเก็บสินค้า . ซึ่งผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจ