อบรมพนักงานในหัวข้อ “Mindset เพื่อการสื่อสารในทางบวก”

อบรมพนักงานในหัวข้อ “Mindset เพื่อการสื่อสารในทางบวก” เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 เวลาโดยประมาณ 9.00น-15.00 น. บริษัทในเครือนิวทรีชั่นกรุ๊ป ทางคณะผู้บริหารและฝ่ายบุคคล ได้จัดอบรมให้กับพนักงานทุกฝ่าย ในหัวข้อ Mindset เพื่อการสื่อสารในทางบวก โดยวิทยากรภายนอก อ.เปรมฤดี ปันกองงาม, อ.ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา จาก Motivational Training Institute. . ทั้งนี้ยังได้รับความรู้ ความสนุกสนาน รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กับการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น