บริการขึ้นทะเบียน อย. และสร้างแบรนด์ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจัดจำหน่าย

5.ผงชา_resize
ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ลูกค้าจะได้สินค้าพร้อมจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกและสรรหาโรงงานผลิต โรงพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี ให้บริการแบบ one stop service ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตลอดจนกระบวนการผลิต ขึ้นทะเบียน อย. จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ง่ายๆ เพียงเท่านี้ ลูกค้าก็จะได้สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้ว