สารช่วยทำละลายหรือช่วยพา (Carrier)

carrier (เนื้อหา)_resize_resize
วัตถุเจือปนอาหารที่ใช้สำหรับช่วยในการทำละลาย เจือจาง หรือทำให้เกิดการกระจายตัว มีผลต่อการปรับสภาพทางกายภาพของวัตถุเจือปนอาหาร หรือสารอาหารอื่นโดยไม่ก่อให้เกิดผลทางเทคโนโลยี แต่ใช้เพื่อช่วยในการเก็บรักษา/เสริมการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือสารอาหารอื่นๆ สามารถช่วยเพิ่มปริมาณและลดต้นทุนสินค้า ประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มผงชงดื่มสำเร็จรูป,ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส, ผลิตภัณฑ์เบเกอรีและอื่นๆเป็นต้น
  • Maltodextrin DE10-12
  • Maltodextrin DE15-17
  • Maltodextrin DE18-20
  • Dextrose Monohydrate
  • Dextrose Anhydrous
  • Non-Dairy Creamer
  • Sodium alginate
  • Silicon dioxide