สารปรุงแต่งรสชาติ (Flavor enhancers) MEAT PRODUCTS

สารปรุงแต่งรสชาติ (Flavor enhancers) สารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อใช้ปรุงแต่งและเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร Paprika Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริกปาปริก้า เป็นของเหลวสีแดงเข้ม ให้สีและกลิ่นรสของพริก Capsicum Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริก เป็นของเหลวสีแดงเข้ม ให้สีและกลิ่นรสของพริก White Pepper Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริกไทยขาว เป็นของเหลวสีเหลืองอมน้ำตาล ให้สีและกลิ่นรสของพริกไทยขาว Black Pepper Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริกไทยดำ เป็นของเหลวเขียวเข้ม ให้สีและกลิ่นรสของพริกไทยดำ HVP : สารปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ เพิ่มรสชาติและความกลมกล่อม กลิ่นรสของมีตตี้ Thermal Process Flavoring : สารปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ ให้กลิ่นรสเฉพาะตัว อาทิ กลิ่นเนื้อย่าง หรือ ไก่ต้ม Taste enhancer : สารปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ ให้กลิ่นรสเฉพาะตัวที่เข้มข้นทั้งในเรื่องของกลิ่นและรสชาติมีตตี้ Natural Dairy…

สีสังเคราะห์ (Synthetic color) MEAT PRODUCTS

สีสังเคราะห์ (Synthetic color) สีสังเคราะห์เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) ในกลุ่มสีผสมอาหาร (Food Color) ซึ่งให้สีสด คงทน และสม่ำเสมอ จึงเป็นที่นิยมใช้ในอาหารหลากหลายประเภท สีของเราได้มาตรฐานตาม อย. และได้รับการรับรองคุณภาพความปลอดภัยระดับสากล Beta-carotene Red : สีส้ม ละลายน้ำ Carmoisine : สีแดงเข้ม Sunset Yellow FCF : สีส้มแดง Erythrosine : สีชมพูแดง Ponceau 4R : สีแดง Tartrazine : สีเหลือง Brilliant Blue FCF : สีน้ำเงิน

สีธรรมชาติ (Natural color) MEAT PRODUCTS

สีธรรมชาติ (Natural color) สีที่ได้จากการสกัดวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ โดยนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้สารสกัดสีจากธรรมชาติที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ สีแดงสกัดจากบีทรูท : สารสกัดสีแดงไวน์จากบีทรูท ผงสีแดงละลายน้ำ สีเหลืองสกัดเบต้าแคโรทีน : สีเหลืองจากธรรมชาติ ละลายน้ำ สีคาราเมล : สีน้ำตาลธรรมชาติจากคาราเมล สีตามความต้องการของลูกค้า