branding

บริการขึ้นทะเบียน อย. และสร้างแบรนด์ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจัดจำหน่าย ในขั้นตอนสุดท้ายนี้ ลูกค้าจะได้สินค้าพร้อมจำหน่าย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องคัดเลือกและสรรหาโรงงานผลิต โรงพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี ให้บริการแบบ one stop service ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ตลอดจนกระบวนการผลิต ขึ้นทะเบียน อย. จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ง่ายๆ เพียงเท่านี้ ลูกค้าก็จะได้สินค้าพร้อมจำหน่ายแล้ว

design

บริการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการ บริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบโลโก้ยี่ห้อ ฉลากและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่มอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคัดเลือกแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด เป็นที่สนใจของผู้บริโภค ตรงตามแนวทางความต้องการของท่าน ในราคาที่เหมาะสม

develop

พัฒนาและผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทฯ จัดทีมวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่พร้อมให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้สูตรผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีมาตรฐาน GMP และ HACCP ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายมีความปลอดภัยและคุณภาพที่ดี ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

OEM

ให้คำปรึกษาเพื่อเริ่มธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์     บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้แก่ท่าน ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มผงพร้อมชง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการตอบรับความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งในการให้บริการ ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) และ ODM (Original Design Manufacturer) ด้วยทีมงานการตลาด, นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหารที่มีประสบการณ์ พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาด โดยคัดเลือกวัตถุดิบให้เหมาะสมกับงบประมาณ และกลุ่มลูกค้าของท่าน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของท่าน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมบริการขึ้นทะเบียน อย. ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า