บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (Nutrition Sc Co., Ltd) ผู้นำธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงรสต่างๆ

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจวัตถุเจือปนอาหารและเครื่องปรุงต่างๆ ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1981 ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี เราได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารคน อาหารสัตว์ ยา และเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่อง
.
เราพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดหาผลิตภัณฑ์, วัตถุดิบ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงตลอดจนบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากร เพื่อนำบริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ก้าวไปสู่องค์กรธุรกิจที่มั่นคง และยั่งยืนในอนาคต
.
ผ่านยุทธศาสตร์การทำงานบนพื้นฐานของ 6 ค. ได้แก่
  •  คุณธรรม
  •  คุณภาพ
  •  คุณค่า
  •  ความโปร่งใส
  •  ความอยู่รอดระยะยาว
  •  ความรู้และปัญญา
.
NUTRITION SC, We are the leading company in food additives & ingredients in Thailand.