บริการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการ

5.ผงชา_resize
บริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบโลโก้ยี่ห้อ ฉลากและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่มอบความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและคัดเลือกแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่จะออกสู่ตลาด เป็นที่สนใจของผู้บริโภค ตรงตามแนวทางความต้องการของท่าน ในราคาที่เหมาะสม