พัฒนาและผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

5.ผงชา_resize
บริษัทฯ จัดทีมวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่พร้อมให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ ได้สูตรผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีมาตรฐาน GMP และ HACCP ดังนั้นผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายมีความปลอดภัยและคุณภาพที่ดี ตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข