สารปรุงแต่งรสชาติ (Flavor enhancers)

Round textured slices of beetroot

สารที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) เพื่อใช้ปรุงแต่งและเพิ่มรสชาติให้กับอาหาร

  • Paprika Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริกปาปริก้า เป็นของเหลวสีแดงเข้ม ให้สีและกลิ่นรสของพริก
  • Capsicum Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริก เป็นของเหลวสีแดงเข้ม ให้สีและกลิ่นรสของพริก
  • White Pepper Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริกไทยขาว เป็นของเหลวสีเหลืองอมน้ำตาล ให้สีและกลิ่นรสของพริกไทยขาว
  • Black Pepper Oleoresin : สารสกัดเข้มข้นจากพริกไทยดำ เป็นของเหลวเขียวเข้ม ให้สีและกลิ่นรสของพริกไทยดำ
  • HVP : สารปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ เพิ่มรสชาติและความกลมกล่อม กลิ่นรสของมีตตี้
  • Thermal Process Flavoring : สารปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ ให้กลิ่นรสเฉพาะตัว อาทิ กลิ่นเนื้อย่าง หรือ ไก่ต้ม
  • Taste enhancer : สารปรุงแต่งกลิ่นรสเลียนแบบธรรมชาติ ให้กลิ่นรสเฉพาะตัวที่เข้มข้นทั้งในเรื่องของกลิ่นและรสชาติมีตตี้
  • Natural Dairy Concentrate : สารปรุงแต่งกลิ่นรสจากธรรมชาติ ช่วยในการ enhance กลิ่นรสของเนย นม ชีส ในผลิตภัณฑ์อาหาร
  • Yeast Extract : ใช้เป็นสารเติมแต่งกลิ่นทางธรรมชาติซึ่งสามารถเคลม Clean label ได้ รวมถึงสามารถใช้ทดแทนการใช้ผงชูรส (MSG) และลดการใช้เกลือลงในสูตร 30 %