วัตถุดิบสำหรับระบบหัวใจ (Heart Health)

8.วัตถุดิบสำหรับหัวใจ

กรดไขมันโอเมกา-3 (ดีเอชเอ) เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวสูง หนึ่งในกรดไขมันจำเป็น (Essential Fatty acid) ที่ร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้ มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง และระบบประสาทเกี่ยวกับการพัฒนาเรียนรู้ รวมทั้งเกี่ยวกับเรตินาในการมองเห็น

นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อโภชนาการและสุขภาพของคนเรา เช่น ช่วยลดระดับโคเลสเตอรอล และไตรเอธิลกลีเซอรอล (triethylglycerol) ในพลาสมา และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหน้าที่ของเกล็ดเลือด จึงมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลดีในการลดอันตรายของโรคทางเดินหายใจ, โรคไขมันในเส้นเลือด และโรคหัวใจ
  • omega-3 DHA : กรดไขมันโอเมกา-3 (ดีเอชเอ) จากปลาทูน่า นำเสนอในรูป microencapsulate ซึ่งทำให้อยู่ในรูปผง ละลายน้ำได้ ปริมาณ DHA 11.6% ไม่มีกลิ่นคาว อายุการเก็บรักษานานถึง 24 เดือน