วัตถุดิบสำหรับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (Immune health)

11.วัตถุดิบสำหรับกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน_resize
  • Beta-Glucan : เบต้ากลูแคนเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae)และไม่มียีนที่ดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่ง Beta-Glucan เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและหน้าที่ทางสรีรวิทยาของร่างกาย