NTSC ได้ให้การต้อนรับลูกค้าในการตรวจติดตามคุณภาพ (Audit)

สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพระดับสากล สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอบกระบวนการผลิต
.
บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับในการตรวจติดตามคุณภาพ (Audit) จากทางลูกค้าคนสำคัญ