Nutrition Sc ร่วมลงนามพิธีมอบทุนการศึกษาร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
วันนี้ทาง ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้มีการลงนามความร่วมมือเพื่อมอบทุนการศึกษาประจำปี 2565 จำนวน 100,000 บาท ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย