Specialized pea starch

5.Specialized pea starch_resize
แป้งถั่วลันเตาธรรมชาติ ที่ผลิตจากถั่วลันเตาสีเหลืองที่เก็บเกี่ยวเมื่อสุกพร้อมเต็มที่ โดยมีปริมาณของแป้งเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนประกอบ แป้ง Pea Starch เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มี E-number นอกจากนี้ขั้นตอนการผลิตของ Pea Starch เป็นกระบวนการสกัดด้วยความร้อนและน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวทำละลายเคมีใดๆ ซึ่งทำให้ปลอดภัยและยังรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดีอีกด้วย