บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้จัดหาชุดตรวจ ATK

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ใส่ใจสุขภาพของพนักงานทุกคนในบริษัท บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด ได้จัดหาชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองโควิด19 ให้กับ พนักงานทุกคนก่อนเข้าปฎิบัติงานในพื้นที่บริษัท  โดยโรงพยาบาลราชพิพัฒน์  เตรียม เจ้าหน้าที่มาบริการพนักงานทุกคน ในวันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น.-10.30 น. ณ บริเวณอาคาร 5 ของบริษัทและต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโดย ดร.พัชร์ เอกปัญญาสกุล จัดเตรียมชุดอาหารว่างเพื่อสุขภาพพร้อมให้โอวาท “ ขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมจะกลับเข้าปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยนะค่ะ ” สรุปผลการตรวจพนักงานทุกคนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19